Menu Close

Conferences

During the academic year 2021/2022, the teaching staff of the Department of Social Sciences and Humanities participated in domestic and foreign scientific and professional conferences and symposiums at which they presented the results of their research. Below is a list of their works.

Zrinka Fišer, Ph.D.

1. Fišer, Zrinka; Živić, Tihomir (2021). Teaching English language online: an example of students’ competence self-assessment. In Adrijana Vidić and  Sanja Knežević (eds.): Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani #9“, book of abstracts. Zadar: Filozofski fakultet, pg. 59.

2. Fišer, Zrinka (2022). Could language learning strategies and affective filters be determinants of proficiency during online learning setting? In Djordje Jovanović and Nikša Grgurević (eds.): I INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, BOOK OF ABSTRACTS. Herceg Novi, Crna Gora: Faculty of Management Herceg Novi, pg. 91. (Link: https://confcoast.com )

3. Fišer, Zrinka (2022). The effects of using Microsoft Teams application interface during online EFL practicums involving students of primary teacher education in Croatia. In Snježana Dubovicki and Antonija Huljev (eds.) Internationl scientific Conference DIDACTIC CHALLENGES IV: Future Studies in Education. Book of abstracts. Osijek, 26th – 27th May 2022. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. str. 68-69. (Link: didacticchallenges.com (webnode.hr)

Ivana Hanzec Marković, Ph.D, assistant professor

1. Marković, L., Hanzec Marković, I. (2022). Roditeljski stres majki djece predškolske dobi: uloga percipirane roditeljske kompetentnosti i socijalne podrške. In I. Tucak Junaković, I. Macuka, A.Tokić (eds.), 23. Dani psihologije u Zadru: book of abstracts (pg. 183). Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

2. Pavlić, M., Hanzec Marković, I., Brajša- Žganec, A., Džida, M., andTadić Vujčić, M. (2022). Neke odrednice roditeljskog ponašanja očeva djece osnovnoškolske dobi. In: I. Tucak Junaković, I. Macuka, A.Tokić (eds.), 23. Dani psihologije u Zadru: book of abstracts (pg. 186). Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

3. Strujić, J., Hanzec Marković, I. and Brajša- Žganec, A. (2022). Vršnjačko nasilje adolescenata: uloga emocionalne kompetentnosti i kvalitete obiteljskih interakcija. I: M. Marković i Sand. Zvizdić (eds.), VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE: BOOK OF ABSTRACTS (pg. 26). Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za psihologiju, Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje.

Ana Mirosavljević, Ph.D.

1. Mirosavljević, A. (2022). Hybrid learning as a new challenge of teacher professionalization. In Đurđević Babić, I. & Galzina, V. (Eds.), 1 st online scientific conference ICT in Life. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Republic of Croatia. Book of Abstracts, pg. 8. (Link: https://ictinlife.eu/)

Hrvoje Sivrić, Ph.D.

1. Sivrić, H. (2022, April 26-29). Inter Networking, INW22 Conference – Intercultural Week, School of Education, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal.

2. Sivrić, H. (2022, lipanj 14). Predstavljanje preliminarnih rezultata istraživanja prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene, Središnja konferencija EU projekta „Dobra klima za turizam“ KK.05.1.1.02.0021, Slavonski Brod, Croatia.

Katarina Šarčević Ivić-Hofman, mag. rehab. educ.

1. Šarčević Ivić-Hofman, Katarina; Veselčić, Bernarda, Smolčić Jerković, Ivana (2021). Povezanost socijalne podrške i otpornosti osoba s invaliditetom u doba pandemije sa zadovoljstvom životom i nadom u budućnost. In Una Mikac i Jasmina Medhulić (eds.): Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb: Odsjek za psihologiju, FFZG, pg. 179.

2. Šarčević Ivić-Hofman, Katarina; Wagner Jakab, Ana; Kiš-Glavaš, Leila. (2021). Formalni i neformalni oblici podrške u sustavu usluge rane podrške. In Mirna Sabljar, Jasna Šulentić Begić and Tatjana Ileš (eds.): 2. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, odgoju i obrazovanju. Book of abstracts. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, pg. 173-174.

Višnja Vekić-Kljaić, Ph.D.; dr. sc. Zrinka Šimunović, Ph.D.; and Jasna Šego, Ph.D., Associate professor

1. Vekić-Kljaić, Višnja; Šimunović, Zrinka (2021). DIGITALNE KOMPETENCIJE – PREDIKTOR SUVREMENOG PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGOJITELJA // Znanstveno stručni skup „Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na “novo normalno“ Opatija, Hrvatska, 11-12.11. 2021. Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno: znanstvena monografija / Višnjić-Jevtić, Adrijana (eds.). Čakovec: OMEP, 2022. pg. 184-198.

2. Vekić-Kljaić, Višnja; Šego, Jasna (2021). VAŽNOST IZRAŽAJNOG ČITANJA U RAZVOJU ČITATELJSKE KULTURE DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI // Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup ČITATELJ I ČITANJE U DIGITALNO DOBA Zagreb, Hrvatska, 11.11. 2021. pg. 173-173. (Link: Culturenet.hr – Online skup: Čitatelj i čitanje u digitalno doba )

3. Vekić-Kljaić, Višnja (2021). STAVOVI ODGOJITELJA O MODALITETIMA SURADNJE S RODITELJIMA KOJI POTIČU PREDČITAČKE VJEŠTINE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19 // 10. međunarodni znanstveni skup “Dijete i jezik danas: čitanje u suvremenom okruženju” – knjižica sažetaka / Berbić Kolar, Emina ; Marinić, Ivana (eds.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, pg. 53-53. (Poveznica: Dijete i jezik danas – Čitanje u suvremenom okruženju, 16. do 18. rujna 2021. (chila.eu) )

4. Vekić-Kljaić, Višnja; Šimunović Zrinka (2022). DIGITALNE KOMPETENCIJE U ISHODIMA STUDIJSKIH PROGRAMA ODGOJITELJSKIH I UČITELJSKIH STUDIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ // Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi IV/International Conference Didactic Challenges IV Futures Studies in Education-Book of Abstracts / Dubovicki, Snježana ; Huljev, Antonija (eds.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 26-27. 5. 2022. pg. 185-186. (Link: didacticchallenges.com (webnode.hr)

5. Vekić-Kljaić, Višnja; Lučić Janja (2022). DRUŠTVENE IGRE U RAZREDNOJ NASTAVI KAO STRATEGIJA RAZVOJA SOCIJALNIH KOMPETENCIJA UČENIKA// Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi IV/International Conference Didactic Challenges IV Futures Studies in Education-Book of Abstracts / Dubovicki, Snježana ; Huljev, Antonija (eds.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 26-27. 5. 2022. pg. 185-186. (Link: didacticchallenges.com (webnode.hr))

6. Višnja Vekić-Kljaić, Vesnica Mlinarević and Smiljana Zrilić (2022). UNIVERSITY E-EDUCATION OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS IN THE AGE OF THE COVID-19 PANDEMIC. 1 st online scientific conference ICT in Life. Book of Abstracts / Ivana Đurđević Babić and Vjekoslav Galzina (eds.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 13.5. 2022. pg. 55 (Link: ICT in Life – 1st International Scientific Conference ).

7. Šimunović, Z., Šarlija, T. & Mucić, M. (2021). Zavičajni skladatelji i etnomuzikolozi 19. stoljeća u udžbenicima Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. In Ileš, T. (ed.), Pajo Kolarić i njegovo doba, Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022. pg. 455-470. (Link: http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/04/Prijelom-Pajo-Kolaric-FINAL-1.pdf )

8. Šimunović, Z., & Iveljić, V. (2021). Slavko Janković (1897 – 1971), Čuvar i promicatelj slavonske glazbene baštine. In Ileš, T. (ed.), Pajo Kolarić i njegovo doba, Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, pg. 440-454. (Link; http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/04/Prijelom-Pajo-Kolaric-FINAL-1.pdf )

9. Šimunović, Z. (2021). Glazbene aktivnosti kao doprinos razvoju predvještine čitanja. In Berbić Kolar, Emina ; Marinić, Ivana (eds.), Dijete i jezik danas – Čitanje u suvremenom okruženju-knjižica sažetaka/Children and Language Today – Reading in contemporary context-Book of Abstracts, Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, pg. 51-5. (Link: https://chila.eu/wp-content/uploads/2021/09/Knjizica-sazetaka-2021.pdf )

10. Šimunović, Z. (2021). E-Learning Application in Musical Education: Needs and Possibilities, In András Szűcs (Ed.), Lessons from a Pandemic for the Future of the Education, EDEN 2021 Annual Conference, Madrid, pp. 430-438. (Link: https://www.eden-online.org/proc-2485/index.php/PROC/article/view/1895 )

Skip to content