Menu Close

Ishodi učenja SDSSM

Svladavanje nastavnih sadržaja osigurava polaznicima takvu razinu znanja da uspješno mogu rješavati poslove iz ekonomije.

Stručni specijalist/ica ekonomije po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment moći će:

  • Koristiti specijalizirana znanja za upravljanje pojedinim poslovnim područjima (marketinga, proizvodnje, prodaje i nabave, financija) radi unaprjeđenja poslovanja
  • Koristiti kvantitativne metode u području poslovnog odlučivanja te upravljati troškovima putem dobivenih analiza i metoda odlučivanja
  • Pozicionirati svoje poduzeće u okvirima globalne ekonomije kroz poznavanje institucija, politika, strategija i dostupnih fondova Europske unije
  • Steći znanja i vještine poduzetništva za ostvarenje novog rasta i razvoja poduzeća
  • Steći znanja i vještine iz područja strateškog menadžmenta te odrediti smjer u kojem će se poduzeće razvijati 
  • Steći menadžerske vještine – vještine timske suradnje i komunikacije, vještine ophođenja s klijentima i razvoj drugih osobnih kompetencija menadžera u cilju podizanja ukupne organizacijske uspješnosti kroz upravljanje ljudskim potencijalima
  • Izgraditi sustav vrijednosti u poduzeću na temeljima poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja
  • Primijeniti dostignuća digitalnog doba u unapređenju poslovanja

Skip to content