Menu Close

Ishodi učenja PDSSE

Sveučilišni prvostupnik/ca ekonomije  po završetku studija bi trebao moći:

 • analizirati i identificirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva
 • primijeniti makroekonomska znanja u procesima i reformama nacionalne ekonomije i njenom uključenju u globalne tržišne tokove
 • raščlaniti osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom (koristiti specijalizirana znanja za upravljanje pojedinim poslovnim funkcijama – marketing, financije, proizvodnja, prodaja, nabava, radi unapređenja poslovanja)
 • pratiti utjecaj ključnih varijabli iz okruženja na poslovnu perspektivu poduzeća primjenom mikroekonomske analize
 • identificirati ekonomske probleme primjenom kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja
 • vrednovati osnovne aspekte ponašanja proizvođača i potrošača na tržištu
 • ispitati strukturu financijskog sustava – institucije, tržišta, instrumente i politike te komentirati funkcioniranje financijskog sustava
 • primijeniti dostignuća digitalnog doba (informacijsko-komunikacijsku tehnologiju) radi unapređenja poslovanja
 • razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim situacijama u domaćem i međunarodnom okruženju
 • analizirati efekte međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala
 • analizirati i rješavati znanstvene i stručne ekonomske probleme temeljene na primjerima iz prakse.
Skip to content