Menu Close

Sustav upravljanja kvalitetom

Cilj sustava kvalitete na Sveučilištu u Slavonskom Brodu je promicanje važnosti osiguravanja kvalitete nastavnog, znanstveno – istraživačkog i stručnog rada u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Slavonskom Brodu, kao i trajno praćenje i razvijanje studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja, a u skladu s potrebama društvene zajednice i gospodarstva.

Područja unutar kojih se provode mjere osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete su:

  • unaprjeđenje i osuvremenjivanje studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja,
  • vrednovanje ishoda studijskih programa, znanstveno – istraživački rad i rad na projektima, stručnost, kvaliteta i kvalificiranost nastavnog osoblja,
  • očuvanje kulture kvalitete, resursi za nastavu i učenje,
  • međunarodna suradnja i mobilnost dionika (studenti i nastavnici),
  • akti sustava osiguravanja kvalitete, transparentnost i javnost rada.

Unutarnji sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu u Slavonskom Brodu provodi se koordiniranim djelovanjem sljedećih tijela:

  • Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Uprave Sveučilišta u Slavonskom Brodu, zastupana po osobi ovlaštenoj od Rektora za poslove kvalitete,
  • Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu u Slavonskom Brodu
  • Povjerenstava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta (Povjerenstvo na Odjelu društveno – humanističkih znanosti)
  • Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete,
  • Ureda za kvalitetu.

(iz Pravilnika o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu)

Skip to content