Menu Close

Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomija

Odjel za društvene i humanističke znanosti Sveučilište u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: Sveučilišni prijediplomski studij

Polje studija: Ekonomija

Naziv studija: Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomija

Stručni naziv nakon završenog studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (univ. bacc. oec.).

Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je šest semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova:180

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 6 prema HKO

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomija može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju

Pročelnik odjela: izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Uvjeti upisa na studij

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija za stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija. Prema Odluci Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu upisna kvota za preddiplomski sveučilišni studij je ukupno 40 redovnih i 40 izvanrednih studenata.

Položena državna matura

Hrvatski jezik – razina B

Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku

Engleski jezik – razina B

U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjoškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi položeni strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.

Matematika – razina B

Razredbeni postupak

Prijave za upis: www.postani-student.hr

Pravo na upis stječu pristupnici koji se prijave i potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. Pristupnik koji ne ostvari pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa.

Skip to content