Menu Close

Ishodi učenja IPDSUS

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

 

ISHODI

Nakon završenog preddiplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će moći:

 1. primijeniti suvremene teorije u praksi samostalnim planiranjem, izvođenjem i vrednovanjem kurikula primarnoga obrazovanja jezično-komunikacijskoga, matematičkoga, informatičkoga, prirodoslovnoga, tjelesno-zdravstvenoga, glazbenoga, likovnoga, istraživačko-spoznajnoga područja
 2. primijeniti suvremene strategije, metode, postupke i tehnike poučavanja temeljene na interdisciplinarnom pristupu odgoju i obrazovanju
 3. organizirati i izvoditi nastavni proces djece mlađe školske dobi u skladu sa suvremenim dosezima znanosti odgoja i obrazovanja, usmjeren na dijete
 4. primijeniti suvremene istraživačke tehnike iz područja kvantitativne, kvalitativne i mješovite metodologije u okviru različitih znanstvenih paradigmi u istraživanjima budućih učitelja
 5. primjenjivati etička načela u nastavi i istraživanjima odgoja i obrazovanja
 6. analizirati i primjenjivati osnovne i posebne interese i potrebe svakog djeteta, mogućnosti, stilova učenja i kulture učenika s naglaskom na razvoj socijalnih i komunikacijskih kompetencija te usvajanje osnovnih društvenih vrijednosti
 7. primijeniti istraživanje specifičnih pitanja odgoja i obrazovanja te razvoja djeteta
 8. prepoznati potrebe i primijeniti specifična znanja u odnosu na djecu s posebnim potrebama
 9. primijeniti informacijske digitalne tehnologije u odgojno-obrazovnom radu
 10. primijeniti suvremena znanja i vještine u području nastave matematike i informatike u primarnom obrazovanju
 11. vrjednovati i analizirati suvremena dostignuća iz područja odgoja i obrazovanja
 12. primijeniti aktualne programske jezike prigodne za nastavu u primarnom obrazovanju
 13. organizirati, istraživati i unapređivati odgojno-obrazovni rad
 14. surađivati s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi, kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici
 15. prepoznati i ostvariti programe javnih potreba u području odgoja i obrazovanja učenika
Skip to content