Menu Close

Ishodi učenja IPDSUS

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

 

ISHODI

Nakon završenog Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija studenti će moći:

  1. Primijeniti suvremene teorije u praksi samostalnim planiranjem, izvođenjem i vrednovanjem kurikuluma primarnoga obrazovanja jezično-komunikacijskoga, matematičkoga, informatičkoga, prirodoslovnoga, tjelesno-zdravstvenoga, glazbenoga, likovnoga i istraživačko-spoznajnoga područja.
  2.  Primijeniti suvremene strategije, metode, postupke i tehnike poučavanja temeljene na interdisciplinarnom pristupu odgoju i obrazovanju 
  3. Organizirati i izvoditi nastavni proces koji je usmjeren na dijete i u skladu sa suvremenim dosezima znanosti odgoja i obrazovanja. 
  4. Primijeniti suvremene istraživačke tehnike iz područja kvantitativne i kvalitativne metodologije u okviru različitih znanstvenih paradigmi u skladu s etičkim načelima struke. 
  5. Analizirati i primjenjivati osnovne i posebne interese te potrebe svakog djeteta, mogućnosti, stilova učenja i kulture učenika s naglaskom na razvoj socijalnih i komunikacijskih kompetencija te usvajanje osnovnih društvenih vrijednosti. 
  6. Prepoznati potrebe i primijeniti posebna znanja u radu s učenicima s teškoćama.
  7. Primijeniti suvremena znanja i vještine u svim nastavnim područjima. 
  8. Vrjednovati i analizirati suvremena dostignuća iz područja odgoja i obrazovanja.
  9.  Organizirati, istraživati i unaprjeđivati odgojno-obrazovni rad.
  10. Surađivati s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici u prepoznavanju i ostvarivanju programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja učenika.
Skip to content