Menu Close

Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu
Vrsta studijskog programa: Sveučilišni diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Polje studija: Pedagogija
Naziv studija: sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Stručni naziv nakon završenog studija: Magistar / magistra ( master) ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je četiri semestara (2 godine)
Broj ECTS bodova:120
Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7 prema HKO
Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Sveučilišni diplomski studij ranog i predškolskog odgoja, može se studirati kao izvanredni studij.
Pročelnik odjela: prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Uvjeti upisa
Na diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se upisati osobe koje su završile prijediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sa stečenih ( 180 ETS bodova), s prosjekom ocjena iznad 3,5 ili temeljem preporuke 2 sveučilišna profesora. Također, pravo upisa na diplomski sveučilišni studij imaju pristupnici koji su završili prijediplomski studij u području društvenih znanosti, polje psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, polje socijalne djelatnosti, polje kineziologije (grana kineziološka edukacija) i polje interdisciplinarnih društvenih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita.
Pravila ispitivanja i ocjene
Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na razini Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.
Međunarodna mobilnost studenata
Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.
Praktična nastava
Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .
Omogućeni pristup daljnjem školovanju
Završeni student može nastaviti studij na poslijediplomskog studiju u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na poslijediplomske studije određuje institucija koja provodi studije.
Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)
Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti slijedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. tekuće godine za priznavanje u idućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

 

Skip to content