Menu Close

Stručni diplomski studij Menadžment

Društveni odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu
Vrsta studijskog programa: Stručni diplomski studij Menadžment
Polje studija: Ekonomija
Naziv studija: stručni diplomski studij Menadžment
Stručni naziv nakon završenog studija: Stručni/a magistar/ica ekonomije
Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je četiri semestra (2 godine).
Broj ECTS bodova: 120
Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7 prema HKO
Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Stručni diplomski studij Menadžment može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju.
Pročelnik odjela: prof. dr. sc. Tihomir Vidranski
Uvjeti upisa
Na stručni diplomski studij Menadžment bez razlikovnih ispita mogu se upisati osobe sa završenim stručnim prijediplomskim ili sveučilišnim prijediplomskim studijem iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije (stečenih 180 ECTS bodova) te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu. Kandidatima koji se upišu, a koji prethodno nisu završili neki prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, mogu se odrediti najviše četiri ispita razlike iz preddiplomskog stručnog studija Menadžment Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji te ispite trebaju položiti do završetka diplomskog studija.
Pravila ispitivanja i ocjene
Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.
Međunarodna mobilnost studenata
Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.
Praktična nastava
Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .
Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)
Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti slijedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. tekuće godine za priznavanje u idućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Studijski program

Skip to content