Menu Close

Ishodi učenja PDSSM

Svladavanje nastavnih sadržaja osigurava polaznicima takvu razinu znanja da uspješno mogu rješavati poslove iz ekonomije.

Stručni prvostupnik/ca ekonomije po završetku preddiplomskog stručnog studija Menadžment moći će:

  • definirati i rješavati različite probleme iz ekonomike, financija, računovodstva, marketinga, organizacije, kvantitativnih metoda, statistike i informatike [Osnove]
  • primijeniti potrebna znanja o metodama i tehnikama ekonomske analize, problema poslovanja koja su potrebna radi pripremanja odluka za njihovo rješavanje u malim i srednjim poduzećima [Primjena znanja i vještina]
  • djelovati pojedinačno i unutar tima za ostvarivanje poslovnih rezultata i rješavanje složenijih problema menadžmenta s drugim ljudima, korištenjem vještina u međuljudskim odnosima, upravljačkim tehnikama i stručnim vještinama [Timski rad]
  • primijeniti stečena temeljna znanja za samostalno vođenje poduzeća ili profesionalno obavljanje poslova općeg menadžmenta, marketinga, financija ili računovodstva [Praktične vještine]
  • objasniti osnovna poslovna načela i temeljne pojmove vezane za poduzetništvo, financije, bankarstvo, marketing te ključna etička pitanja koja utječu na njihovu profesiju [Poslovne vještine]
  • objaviti informacije vezane za svoj rad u obliku usmenog izlaganja ili pisanog izvješća primjenjujući suvremene informatičke alate te razumjeti tekst iz područja struke pisan na stranom jeziku [Komunikacija]
  • prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih upravljačkih metoda, tehnika i vještina neophodnih u menadžerskoj praksi. [Cjeloživotno učenje]

Skip to content