Menu Close

Stručno-pedagoška praksa

Pravilnik o studentskoj praksi

Obrasci

Stručno-pedagoška praksa obvezni je kolegij studentima prijediplomskog i diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na svim godinama studija.

Studenta na praksu upućuje Sveučilište u Slavonskome Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti na osnovu Uputnice koja se dostavlja pedagogu ili ravnatelju dječjeg vrtića. Student na praksi boravi u dječjem vrtiću u Republici Hrvatskoj prema vlastitom izboru. Stručno-pedagoška praksa počinje za vrijeme zimskih ispitnih rokova. Praksu student samostalno dogovara najmanje mjesec dana prije njezina početka te podatke o dječjem vrtiću i mentoru treba prijaviti i dostaviti voditelju stručne prakse na studijskom programu.

Nakon provedene prakse svaki student dobiva stručnu ocjenu mentora o obavljenoj praksi – Obrazac mišljenje mentora o radu studenta  na stručno  pedagoškoj praksi, koji mora biti ovjeren pečatom ustanove te potpisom mentora i ravnatelja. Student je nakon završetka prakse dužan voditelju prakse predati Mapu stručno pedagoške prakse te će po završetku prakse dobiti potvrdnicu koju predaje mentoru.

Za vrijeme prakse student se pridržava propisa i kućnog reda dječjeg vrtića (točno dolaženje na rad, pripremanje za hospitiranje u aktivnostima i dr.) te uputa ravnatelja, mentora i pedagoga. Student se prije početka obavljanja prakse treba raspitati o epidemiološkim i drugim mjerama te ih se pridržavati.

Ishodi stručno-pedagoške prakse:

  • Stručna praksa će osposobiti studente za samostalnu primjenu stručno metodičkih znanja i sposobnosti te refleksiju i unaprjeđivanje predškolske teorije i prakse.
  • Studenti će demonstrirati razinu stečenog znanja i razumijevanja sposobnošću analiziranja, sintetiziranja i vrednovanja u području teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Primjenjivati suvremene strategije u stručnom i znanstvenom razvoju
  • Demonstrirati i primjenjivati sposobnost kvalitativno više razine interpretacije i evaluacije istraživačkih podataka unutar profesionalnog i znanstvenog polja rada
  • Postizati daljnji razvoj sposobnosti primjene znanja u praksi refleksijom i evaluacijom vlastite prakse;
  • Razviti sposobnost vođenja na razini samostalnog djelovanja i timskim radom u interdisciplinarnim timovima stručnjaka koji djeluju u području ranog i predškolskog odgoja;
  • Demonstrirati sposobnost konstrukcije istraživačkog zadatka koji će se rješavati praktičnim istraživanjima, identifikacijom odgovarajućih metoda rada te analizom i interpretacijom rezultata;
  • Identificirati i kritički reflektirati kontinuitet i diskontinuitet između znanja i njegove primjene u konkretnoj odgojno-obrazovnoj praksi i načina utjecaja na kvalitetu konačnih učinaka institucionalnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Skip to content