Menu Close

Marsonia: časopis za društvena ihumanistička istraživanja

MARSONIA: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH

Nakladnik / Publisher:

              Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu

              Department of Social Sciences and Humanities at the University of Slavonski Brod

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief:

              izv. prof. dr. sc. Tihomir VIDRANSKI

Izvršna urednica / Managing Editor:

              doc. dr. sc. Ivana HANZEC MARKOVIĆ

Mlađi urednik / Assistant Editor:

              Luka PONGRAČIĆ, mag. prim. educ., asist.

Uredništvo / Editorial Board:

              Maja VRETENAR-COBOVIĆ, Sanja KNEŽEVIĆ, Irena KRUMES, Jasna ŠEGO, Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu (Hrvatska); Branko BOGNAR, Marija SABLIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku (Hrvatska), Mario BAIĆ, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)

Tajnik uredništva / Secretary:

              dr. sc. Josip JAGODAR, poslijedoktorand

Lektori za hrvatski / Croatian Language Editor:

              dr. sc. Josip JAGODAR, doc. dr. sc. Irena KRUMES

Lektorica za engleski / English Language Editor:

              dr. sc. Zrinka FIŠER, poslijedoktorand

Naklada / Edition:

              200 komada

ADRESA UREDNIŠTVA Odjela društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu

ADDRESS Department of Social Sciences and Humanities at the University of Slavonski Brod

Gundulićeva 20,  35000 Slavonski Brod, Croatia

TEL: (+385 35) 493-402

FAX: (+385 35) 446446

E-mail: dhi@unisb.hr

www.unisb.hr

Časopis izlazi dva puta godišnje.


Marsonia: časopis za društvena i humanistička istraživanja je multidisciplinaran znanstveni časopis, stoga se u njemu objavljuju znanstveni radovi na hrvatskom i engleskom jeziku iz različitih društvenih i humanističkih disciplina i njima srodnih područja.

Časopis objavljuje teorijske, metodologijske, empirijske i pregledne radove, a prednost imaju radovi s temama koje su od šireg društvenog i međunarodnog interesa.

Iznimno, Časopis prihvaća i prikaze dobre prakse, skupova i knjiga, a o objavi odlučuje uredništvo.

Na tragu toga Marsonia: časopis za društveno-humanistička istraživanja otvoren je novim promišljanjima u kritičkom prosuđivanju u humanističkom i društvenom području i drugim srodnim područjima, posebice u interdisciplinarnim, transdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima.

Samo oni rukopisi koji su zadovoljavajuće znanstvene kvalitete i koji su u skladu s tematskim ciljevima i područjima društvenih i humanističkih istraživanja upućuju se u postupak recenziranja.

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: marsonia@u

nisb.hr

Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Upute autorima

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa.

Područja pokrivanja:

društvene znanosti; ekonomija; pedagogija, kineziologija; obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), humanističke znanosti; interdisciplinarne humanističke znanosti; glazbena umjetnost; likovne umjetnosti; književnost; kroatologija.

Prva godina izlaženja: 2021

Prava korištenja:

Časopis je u otvorenom pristupu. Radovi objavljeni u Časopisu Društvena i humanistička besplatno se smiju koristiti za svaku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača te navođenje izvora. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Copyright© 2021.

Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu – Sva prava pridržana

Skip to content