Menu Close

MARSONIA: ČASOPIS ZA DRUŠTVENA I HUMANISTIČKA ISTRAŽIVANJA

MARSONIA: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES RESEARCH

Nakladnik / Publisher:

Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti

University of Slavonski Brod, Department of Social Sciences and Humanities

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief:

Tihomir VIDRANSKI

Zamjenici glavnog urednika / Deputy Editor-in-Chief:

Maja VRETENAR COBOVIĆ

Ivana HANZEC MARKOVIĆ

Pomoćni urednik / Assistant Editor:

Lena SIGURNJAK

Mlađi urednik / Junior Assistant Editor:

Luka PONGRAČIĆ

Urednički odbor / Editorial Board:

Jasna ŠEGO, Sanja KNEŽEVIĆ, Irena KRUMES, Anita KULAŠ MIROSAVLJEVIĆ Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu (Hrvatska); Branko BOGNAR, Marija SABLIĆ Filozofski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku (Hrvatska), Laura ANCONA LEE Universidade Paulista Sao Paulo (Brazil), Raul Martinez DE SANTOS GOROSTIAGA Universidad del Pais Vasco Hezkuntza eta Kirol Fakultatea (Španjolska), Nikola PAPAC Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina), Joana SZERSZUNOWICZ Filološki fakultet u Bialystoku (Poljska)

Savjetodavni odbor / Editorial Board:

Branko MATIĆ, Anđelka PEKO, Boris NELJAK

Tajnik uredništva / Secretary:

Josip JAGODAR

Lektori za hrvatski / Croatian Language Editor:

Josip JAGODAR, Irena KRUMES

Lektorica za engleski / English Language Editor:

Zrinka FIŠER

Likovno rješenje i korice / Layout and Cover Design:

Grafičko oblikovanje / Graphic Design:

Naklada / Edition:

200 Tisak /

Printed by:

Prilozi objavljeni u Časopisu referiraju se u / Indexed in:

Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZO, Srce & HIDD)

Copyright© 2021.

Sveučilište u Slavonskom Brodu – Sva prava pridržana

ADRESA UREDNIŠTVA Odjela društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu

ADDRESS Department of Social Sciences and Humanities at the University of Slavonski Brod

Ivana Gundulića 20,  35000 Slavonski Brod, Croatia

TEL: +385 35 492 641

FAX: +385 35 446 446

E-mail: marsonia@unisb.hr

www.marsonia-journal.com

Časopis izlazi dva puta godišnje.


Časopis Društvena i humanistička istraživanja je pluridisciplinaran znanstveni časopis i stoga se u njemu objavljuju znanstveni radovi na hrvatskom i engleskom jeziku iz različitih društvenih i humanističkih disciplina i njima srodnih područja.

Časopis objavljuje teorijske, empirijske i pregledne radove, a prednost imaju radovi s temama koje su od šireg društvenog i međunarodnog interesa.

Na tragu toga Časopis Društvena i humanistička istraživanja je otvoren novim promišljanjima u kritičkom prosuđivanju u humanističkom i društvenom području i drugim srodnim područjima, posebice u interdisciplinarnim, transdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima.

Samo oni rukopisi koji su zadovoljavajuće znanstvene kvalitete i koji su u skladu s tematskim ciljevima i područjima Društvenih i humanističkih istraživanja upućuju se u postupak recenziranja.

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem emaila postavljenog na mrežnim stranicama časopisa:

Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u:

Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske;

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa

Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prva godina izlaženja: 2022

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja:     

društvene znanosti: ekonomija, informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, kineziologija, interdisciplinarne društvene znanosti; humanističke znanosti: filologija, povijest, arheologija, etnologija i antropologija, interdisciplinarne humanističke znanosti; umjetničko područje: glazbena umjetnost, likovna umjetnost, književnost; interdisciplinarna područja znanosti: kroatologija, obrazovne znanosti, projektni menadžment

Uključen u Hrčak

https://hrcak.srce.hr/marsonia-journal

Prava korištenja:    

Časopis je u otvorenom pristupu. Radovi objavljeni u Časopisu Društvena i humanistička besplatno se smiju koristiti za svaku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača te navođenje izvora. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Skip to content