Menu Close

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Program je namijenjen svim polaznicima koji nemaju stečene pedagoške kompetencije definirane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a izvode ili planiraju izvoditi nastavu pojedinih nastavnih predmeta u osnovnim i srednjim školama te visokoškolskim ustanovama.

Uvjet za upis Programa je stečena visokoobrazovna razina (preddiplomskog ili diplomskog studija) za polaznike koji u sklopu izvođenja redovitog studija sukladno studijskom programu nisu stekli potrebne kompetencije za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Uvjet za upis imaju i pristupnici koji su prethodno završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji za vođenje praktične nastave i vježbi te za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

Program za stjecanje kompetencija nastavnika traje  dva semestra. Za završeni program kandidat stječe 60 ECTS bodova. Nositelj programa je Sveučilište u Slavonskom Brodu. Izvoditelj programa je Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti te nastavnici-mentori.

Upisi 2022  

Upisi 2023

Skip to content