Menu Close

Studentski zbor Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Mandatno razdoblje: 2020. – 2022.

Članovi

Barbara Marić, zamjenica Roberta Grgić

Nikolina Šamal, zamjenica Katarina Biošić

Vinko Borevković, zamjenica Nikolina Šakić

Vjenceslav Damičević, zamjenik Alen Deanović

Studentski zbor Odjela društveno – humanističkih znanosti

Mandatno razdoblje: 2020. – 2022.

Članovi

Iva Bilić, zamjenik Ivan Mišković

Katarina Prša, zamjenica Ines Petrović

Mirna Banović, zamjenica Marija Maričević

Skip to content