Menu Close

Stručni prijediplomski studij Menadžment

Odjel za društvene i humanističke znanosti Sveučilište u Slavonskom Brodu
Vrsta studijskog programa: Stručni prijediplomski studij
Polje studija: Ekonomija
Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Menadžment
Stručni naziv nakon završenog studija: Prvostupnik/ca (bacalaureus/a) ekonomije
Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je šest semestara (3 godine)
Broj ECTS bodova:180
Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 6 prema HKO
Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Stručni prijediplomski studij Menadžment može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju
Pročelnik odjela: izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Uvjeti upisa
Na stručni prijediplomski studij Menadžment mogu se upisati sve osobe koje su završile najmanje četverogodišnju srednju školu i položile osnovnu razinu državne mature iz obaveznih predmeta te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu.
Pravila ispitivanja i ocjene
Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.
Međunarodna mobilnost studenata
Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.
Praktična nastava
Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .
Omogućeni pristup daljnjem školovanju
Završeni student može nastaviti studij na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment na Sveučilištu u Slavonskom Brodu ili diplomskim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na diplomske studije određuje institucija koja provodi studije.
Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)
Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti slijedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. tekuće godine za priznavanje u idućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Skip to content