Menu Close

Konferencije

Nastavno osoblje Odjela društveno-humanističkih znanosti svake akademske godine sudjeluje na mnogim tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima, konferencijama i simpozijima na kojima su predstavljaju Sveučilište u Slavonskom Brodu i rezultate svojih istraživanju. U nastavku se nalazi popis konferencija na kojima su izlagali.

Akademska godina 2022/2023:

 • Znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba“, 22. listopada 2022., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Glas Koncila, Križevci, Republika Hrvatska (Šego)
 • Međunarodni umjetničko-znanstveni skup “Kultura i umjetnost – jučer, danas, sutra” Slavonski Brod: Kazališno koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić, 11.11.2022-12.11.202 (Šimunović)
 • “International conference of human sciences and arts in a global world ATINER“, January 3-6, 2023, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece (Šego)
 • Creative Approaches to Learning and Teaching (CALT). 24-25. ožujak 2023.  Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. (Šimunović, Vekić-Kljaić)
 • 12th International symposium „International Dialogue on Phraseology, Creativity, Interdiscursivity, Multimodality: Lexis, Phraseology and Beyond“, April 14, 2023, University of Bialystok, Poland and University of Slavonski Brod, Croatia (Šego)
 • 10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation, 05.05.2023-07.05.202, Zagreb: ERF (Fišer, Hanzec Marković, Pongračić, Šarčević Ivić-Hofman, Šimunović, Vekić-Kljaić) 
 • The Child and the Book Conference, The Magic of Sound: Children˙s Literature and Music, Podgorica: University of Montenegro, 15.05.2023-17.05.202 (Šimunović)
 • Međunarodna znanstvena konferencija 13. Dani osnovnih škola Krug od znanosti do učionice. 16-17.svibanj 2023. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. (Vekić-Kljaić)
 • IInd International Conference on Advances in Science and Technology: COAST 2023., 31 MAY – 03 JUNE 2023 , Faculty of Management Herceg Novi, Montenegro (Fišer)
 • Nova promišljanja o djetinjstvu II. Dijete i prostor Rethinking Childhood II. Child and Space. 1-3. lipanj 2023. Zadar: Sveučilište u Zadru (Vekić-Kljaić)
 • VI Međunarodna konferencija ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”, 9.6. – 11.6.2023. godine, ”STOL”. Sarajevo. ( Karačić)
 • XXXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – ‘LANGUAGE AND MIGRATIONS’, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku/CALS, 15th – 17th June 2023, Osijek, Filozofski fakultet u Osijeku (Fišer)
 • 9th International Conference: “New Technologies, Development, and Application” NT-2023, June 22-24, 2023, ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Sarajevo: Bosnia and Herzegovina (Fišer)
 • Međunarodna konferencija „Dani Stjepana Babića“, 28.-30. rujna 2023., Filozofski fakultet Sveučilišta U Zagrebu, Zagreb – Oriovac, Croatia (Šego)
 • 45th EBES International Conference, October 11-13 2023., Mathias Corvinus Collegium & Istanbul Economic Research Association, Budapest, Hungary (Fišer)
 • 1. Međunarodno znanstveno-stručna konferencija, Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Osijek, 21. i 22. listopada 2022. godine u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima. ( Karačić)
 • Međunarodni interdisciplinarni 3. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek: »Društvo, znanost i umjetnost u (post)digitalnom dobu«  International Interdisciplinary 3rd Congress of the Centre for Interdisciplina. 8-10. studeni 2023. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Vekić-Kljaić)
 • OMEP znanstveno-stručni skup „Djetinjstvo – perspektiva djeteta za održivu budućnost“, 2-4. studeni 2023. Opatija, Hrvatska.(Vekić-Kljaić)
 • Znanstveno-stručni skup; „Djetinjstvo – perspektiva djeteta za održivu budućnost“, Omep, 2. – 4. studenog 2023. Opatija. ( Karačić
 • Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija. 1-2. prosinac 2023. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.(Vekić-Kljaić)
 • 2nd Humanities-Society-Identity International Congress, 6. – 7.12.2023., Varšava, Poljska (Fišer)
 • VIII međunarodna znanstvena konferencija “Društvene devijacije”, pravo na zdravlje i obrazovanje – univerzalna ljudska prava, Banja Luka, 2023. ( Karačić)

 

Akademska godina 2021/2022:

1. Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani #9“, Zadar: Filozofski fakultet. (Fišer)

2. Ist INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, Herceg Novi, Crna Gora: Faculty of Management Herceg Novi. (Poveznica: https://confcoast.com ) (Fišer)

3. Internationl Scientific Conference DIDACTIC CHALLENGES IV: Future Studies in Education, book of abstracts. Osijek, 26th – 27th May 2022. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. (Fišer, Šimunović, Kljaić) (Poveznica: didacticchallenges.com (webnode.hr) 

4. 23. Dani psihologije u Zadru. Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru. (Hanzec Marković)

5. VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE: ZBORNIK SAŽETAKA. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za psihologiju, Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje. (Hanzec Marković)

6. 1 st online scientific conference ICT in Life. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Republic of Croatia. (Poveznica: https://ictinlife.eu/) (Mirosavljević)

7. Inter Networking, INW22 Conference – Intercultural Week, School of Education, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal. (Sivrić)

8. Središnja konferencija EU projekta „Dobra klima za turizam“ KK.05.1.1.02.0021, Slavonski Brod, Hrvatska. (Sivrić)

9. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb: Odsjek za psihologiju, FFZG. (Šarčević Ivić-Hofman)

10. 2. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, odgoju i obrazovanju. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku. (Šarčević Ivić-Hofman)

11. Vekić-Kljaić, Višnja; Šimunović, Zrinka. Znanstveno stručni skup „Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na “novo normalno“ Opatija, Hrvatska, 11-12.11. 2021. (Vekić Kljaić, Šimunović, Šego)

12. Vekić-Kljaić, Višnja; Šego, Jasna (2021). Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup ČITATELJ I ČITANJE U DIGITALNO DOBA Zagreb, Hrvatska, 11.11. 2021. (Poveznica: Culturenet.hr – Online skup: Čitatelj i čitanje u digitalno doba ) (Vekić Kljaić, Šego)

13. Vekić-Kljaić, Višnja (2021). 10. međunarodni znanstveni skup “Dijete i jezik danas: čitanje u suvremenom okruženju”. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. (Poveznica: Dijete i jezik danas – Čitanje u suvremenom okruženju, 16. do 18. rujna 2021. (chila.eu) ) (Vekić Kljaić)

14. Višnja Vekić-Kljaić, Vesnica Mlinarević and Smiljana Zrilić (2022). 1 st online scientific conference ICT in Life. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 13.5. 2022. (Poveznica: ICT in Life – 1st International Scientific Conference ). (Vekić Kljaić)

15. Šimunović, Z., Šarlija, T. & Mucić, M. (2021). Pajo Kolarić i njegovo doba, Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022. (Poveznica; http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/04/Prijelom-Pajo-Kolaric-FINAL-1.pdf) (Šimunović)

16. Children and Language Today – Reading in contemporary context-Book of Abstracts, Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. (Poveznica: https://chila.eu/wp-content/uploads/2021/09/Knjizica-sazetaka-2021.pdf ) (Šimunović)

17. EDEN 2021 Annual Conference, Madrid. (Poveznica: https://www.eden-online.org/proc-2485/index.php/PROC/article/view/1895 ) (Šimunović)

18. 20. znanstveni skup „Slavonski dijalekt“ i manifestaciji „Šokačka rič 20“. Zajednica kulturno-umjetničkih društava Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD). Vinkovci. (Jagodar)

19. Međunarodna znanstvena konferencija “XXI Balcanicum- Miasto i wieś w Europie Środkowej i Południowo–Wschodniej”. Institut za povijest Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju, Poljska akademija znanosti. Poznanj, Poljska (Jagodar)

20. Međunarodni znanstveni skup „Hrvatska u Srednjoj Europi – Kulturni transferi između dvaju svjetskih ratova“. Institut za zapadnu i južnu slavistiku Sveučilišta u Varšavi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Veleposlanstvo RH u Poljskoj. Varšava. Poljska. (Jagodar)

21. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Lokalna vlast i samouprava u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje“. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek. (Jagodar)

22. Međunarodni skup „TEAM 2022 – 10th International scientific and expert conference“. Sveučilište u Slavonskom Brodu i International Team Society. Slavonski Brod. (Jagodar, Stipić)

23. Međunarodna znanstvena konferencija „KOMPAS – Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju“. Katedra za poljski jezik i književnost FFZG i Odjel za hrvatsku i poredbenu frazeologiju Hrvatskog filološkog društva. Zagreb. (Jagodar)

24. Međunarodna znanstvena konferencija „Vilim Frančić – Hrvat i Poljak u jednoj osobi – uz 125. obljetnicu njegova rođenja”. Konzulat Republike Hrvatske u Krakovu i Međunarodni centar kulture u Krakovu. Krakov. (Jagodar)

Skip to content