Menu Close

Konferencije

Tijekom akademske 2021./2022. godine, nastavno osoblje Odjela društveno-humanističkih znanosti sudjelovalo je na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima, konferencijama i simpozijima na kojima su predstavili rezultate svojih istraživanju. U nastavku se nalazi popis njihovih radova.

Dr. sc. Zrinka Fišer

1. Fišer, Zrinka; Živić, Tihomir (2021). Teaching English language online: an example of students’ competence self-assessment. U Adrijana Vidić i  Sanja Knežević (ur. ): Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani #9“, knjižica sažetaka. Zadar: Filozofski fakultet, str. 59.

2. Fišer, Zrinka (2022). Could language learning strategies and affective filters be determinants of proficiency during online learning setting? U Djordje Jovanović i Nikša Grgurević (ur.): I INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, BOOK OF ABSTRACTS. Herceg Novi, Crna Gora: Faculty of Management Herceg Novi, str. 91. (Poveznica: https://confcoast.com )

3. Fišer, Zrinka (2022). The effects of using Microsoft Teams application interface during online EFL practicums involving students of primary teacher education in Croatia. U Snježana Dubovicki i Antonija Huljev (ur.) Internationl scientific Conference DIDACTIC CHALLENGES IV: Future Studies in Education, book of abstracts. Osijek, 26th – 27th May 2022. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. str. 68-69. (Poveznica: didacticchallenges.com (webnode.hr)

Doc. Dr. sc. Ivana Hanzec Marković

1. Marković, L., i Hanzec Marković, I. (2022). Roditeljski stres majki djece predškolske dobi: uloga percipirane roditeljske kompetentnosti i socijalne podrške. U: I. Tucak Junaković, I. Macuka, A.Tokić (ur.), 23. Dani psihologije u Zadru: knjiga sažetaka (str. 183). Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

2. Pavlić, M., Hanzec Marković, I., Brajša- Žganec, A., Džida, M., i Tadić Vujčić, M. (2022). Neke odrednice roditeljskog ponašanja očeva djece osnovnoškolske dobi. U: I. Tucak Junaković, I. Macuka, A.Tokić (ur.), 23. Dani psihologije u Zadru: knjiga sažetaka (str. 186). Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

3. Strujić, J., Hanzec Marković, I. i Brajša- Žganec, A. (2022). Vršnjačko nasilje adolescenata: uloga emocionalne kompetentnosti i kvalitete obiteljskih interakcija. U: M. Marković i S. Zvizdić (ur.), VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE: ZBORNIK SAŽETAKA (str. 26). Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za psihologiju, Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje.

Dr. sc. Ana Mirosavljević

Mirosavljević, A. (2022). Hybrid learning as a new challenge of teacher professionalization. In Đurđević Babić, I. & Galzina, V. (Eds.), 1 st online scientific conference ICT in Life. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Croatian Academy of Science and Arts, Center for Scientific Work in Vinkovci, Republic of Croatia. Book of Abstracts. Str..8. (Poveznica: https://ictinlife.eu/)

Dr. sc. Hrvoje Sivrić:

1. Sivrić, H. (2022, April 26-29). Inter Networking, INW22 Conference – Intercultural Week, School of Education, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal.

2. Sivrić, H. (2022, lipanj 14). Predstavljanje preliminarnih rezultata istraživanja prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene, Središnja konferencija EU projekta „Dobra klima za turizam“ KK.05.1.1.02.0021, Slavonski Brod, Hrvatska.

Katarina Šarčević Ivić-Hofman, mag. rehab. educ.

1. Šarčević Ivić-Hofman, Katarina; Veselčić, Bernarda, Smolčić Jerković, Ivana (2021). Povezanost socijalne podrške i otpornosti osoba s invaliditetom u doba pandemije sa zadovoljstvom životom i nadom u budućnost. U Una Mikac i Jasmina Medhulić (ur.): Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb: Odsjek za psihologiju, FFZG, str. 179.

2. Šarčević Ivić-Hofman, Katarina; Wagner Jakab, Ana; Kiš-Glavaš, Leila. (2021). Formalni i neformalni oblici podrške u sustavu usluge rane podrške. U Mirna Sabljar, Jasna Šulentić Begić i Tatjana Ileš (ur.): 2. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, odgoju i obrazovanju. Knjiga sažetaka. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, str. 173-174.

Dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić, dr. sc. Zrinka Šimunović i izv. prof. dr. sc. Jasna Šego

1. Vekić-Kljaić, Višnja; Šimunović, Zrinka (2021). DIGITALNE KOMPETENCIJE – PREDIKTOR SUVREMENOG PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGOJITELJA // Znanstveno stručni skup „Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na “novo normalno“ Opatija, Hrvatska, 11-12.11. 2021. Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno: znanstvena monografija / Višnjić-Jevtić, Adrijana (ur.). Čakovec: OMEP, str. 184-198.

2. Vekić-Kljaić, Višnja; Šego, Jasna (2021). VAŽNOST IZRAŽAJNOG ČITANJA U RAZVOJU ČITATELJSKE KULTURE DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI // Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup ČITATELJ I ČITANJE U DIGITALNO DOBA Zagreb, Hrvatska, 11.11. 2021. str. 173-173. (Poveznica: Culturenet.hr – Online skup: Čitatelj i čitanje u digitalno doba )

3. Vekić-Kljaić, Višnja (2021). STAVOVI ODGOJITELJA O MODALITETIMA SURADNJE S RODITELJIMA KOJI POTIČU PREDČITAČKE VJEŠTINE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19 // 10. međunarodni znanstveni skup “Dijete i jezik danas: čitanje u suvremenom okruženju” – knjižica sažetaka / Berbić Kolar, Emina ; Marinić, Ivana (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, str. 53-53. (Poveznica: Dijete i jezik danas – Čitanje u suvremenom okruženju, 16. do 18. rujna 2021. (chila.eu) )

4. Vekić-Kljaić, Višnja; Šimunović Zrinka (2022). DIGITALNE KOMPETENCIJE U ISHODIMA STUDIJSKIH PROGRAMA ODGOJITELJSKIH I UČITELJSKIH STUDIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ // Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi IV/International Conference Didactic Challenges IV Futures Studies in Education-Book of Abstracts / Dubovicki, Snježana ; Huljev, Antonija (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 26-27. 5. 2022. str. 185-186. (Poveznica: didacticchallenges.com (webnode.hr)

5. Vekić-Kljaić, Višnja; Lučić Janja (2022). DRUŠTVENE IGRE U RAZREDNOJ NASTAVI KAO STRATEGIJA RAZVOJA SOCIJALNIH KOMPETENCIJA UČENIKA// Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi IV/International Conference Didactic Challenges IV Futures Studies in Education-Book of Abstracts / Dubovicki, Snježana ; Huljev, Antonija (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 26-27. 5. 2022. str. 185-186. (Poveznica: didacticchallenges.com (webnode.hr))

6. Višnja Vekić-Kljaić, Vesnica Mlinarević and Smiljana Zrilić (2022). UNIVERSITY E-EDUCATION OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS IN THE AGE OF THE COVID-19 PANDEMIC. 1 st online scientific conference ICT in Life. Book of Abstracts / Ivana Đurđević Babić and Vjekoslav Galzina (ur.). Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 13.5. 2022. str. 55 (Poveznica: ICT in Life – 1st International Scientific Conference ).

7. Šimunović, Z., Šarlija, T. & Mucić, M. (2021). Zavičajni skladatelji i etnomuzikolozi 19. stoljeća u udžbenicima Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti, U Ileš, T. (ur.), Pajo Kolarić i njegovo doba, Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022. str. 455-470.  (Poveznica; http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/04/Prijelom-Pajo-Kolaric-FINAL-1.pdf)

8. Šimunović, Z., & Iveljić, V. (2021). Slavko Janković (1897 – 1971), Čuvar i promicatelj slavonske glazbene baštine. U Ileš, T. (ur.), Pajo Kolarić i njegovo doba, Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, str. 440-454. (Poveznica; http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2022/04/Prijelom-Pajo-Kolaric-FINAL-1.pdf )

9. Šimunović, Z. (2021). Glazbene aktivnosti kao doprinos razvoju predvještine čitanja. U Berbić Kolar, Emina ; Marinić, Ivana (ur.), Dijete i jezik danas – Čitanje u suvremenom okruženju-knjižica sažetaka/Children and Language Today – Reading in contemporary context-Book of Abstracts, Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, str. 51-5. (Poveznica: https://chila.eu/wp-content/uploads/2021/09/Knjizica-sazetaka-2021.pdf )

10. Šimunović, Z. (2021). E-Learning Application in Musical Education: Needs and Possibilities, In András Szűcs (Ed.), Lessons from a Pandemic for the Future of the Education, EDEN 2021 Annual Conference, Madrid, pp. 430-438. (Poveznica: https://www.eden-online.org/proc-2485/index.php/PROC/article/view/1895 )

dr. sc. Josip Jagodar

1. Jagodar, Josip i Kurtović Budja, Ivana. (2022). „Opis govora Slavonskog Kobaša u „Hrvatskom zvučnom atlasu“ na: 20. znanstveni skup „Slavonski dijalekt“ i manifestaciji „Šokačka rič 20“. Zajednica kulturno-umjetničkih društava Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD). Vinkovci.

2. Jagodar, Josip i Milec, Ivan (2022).  „Choice of citizens or regime – local (self) administration in the Kingdom of Yugoslavia 1929–1941 – case study of Slavonski Brod District“ na: Međunarodna znanstvena konferencija “XXI Balcanicum- Miasto i wieś w Europie Środkowej i Południowo–Wschodniej”. Institut za povijest Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju, Poljska akademija znanosti. Poznanj, Poljska

3. Jagodar, Josip (2022). „Suradnja Julija Benešića i Vojeslava Molèa u međuratnom i poslijeratnom razdoblju (1928.-1957.)“ na: Međunarodni znanstveni skup „Hrvatska u Srednjoj Europi – Kulturni transferi između dvaju svjetskih ratova“. Institut za zapadnu i južnu slavistiku Sveučilišta u Varšavi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Veleposlanstvo RH u Poljskoj. Varšava. Poljska.

4. Jagodar, Josip (2022). „Razvoj općine Kobaš od 1872. do početka Prvog svjetskog rata“ na: Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Lokalna vlast i samouprava u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje“. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek.

5. Jagodar, Josip i Stipić, Ivan (2022). „History of Teacher training in Slavonski Brod“ na: Međunarodni skup „TEAM 2022 – 10th International scientific and expert conference“. Sveučilište u Slavonskom Brodu i International Team Society. Slavonski Brod.

6. Jagodar, Josip (2022). „Kontrastivna analiza frazema sa sastavnicom zlato i srebro u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji“ na: Međunarodna znanstvena konferencija „KOMPAS – Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju“. Katedra za poljski jezik i književnost FFZG i Odjel za hrvatsku i poredbenu frazeologiju Hrvatskog filološkog društva. Zagreb.

7. Jagodar, Josip (2021). „Aktywność Frančića w szkolnictwie polskim“ na Međunarodna znanstvena konferencija „Vilim Frančić – Hrvat i Poljak u jednoj osobi – uz 125. obljetnicu njegova rođenja”. Konzulat Republike Hrvatske u Krakovu i Međunarodni centar kulture u Krakovu. Krakov.

Skip to content