Menu Close

Ishodi učenja PDSSRPOO

Stručni prijediplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ISHODI

Nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će moći:

 1. interdisciplinarno pristupati odgojno-obrazovnom procesu te integrirati antropološke, pedagoške, psihološke, kulturne, sociološke i druge spoznaje o suvremenom djetinjstvu
 2. planirati, organizirati i vrednovati odgojno-obrazovni rad zadovoljavajući cjelovit razvoj djeteta, njegove, tjelesne, spoznaje, socio-emocionalne potrebe, govor, stvaranje i izražavanje u skladu sa djetetovom kronološkom dobi, razvojnim statusom, mogućnostima i interesima
 3. primjenjivati učinkovite strategije u poticanju učenja djeteta, razvoja njegovih sposobnosti, vještina i vrijednosti u skladu sa suvremenim spoznajama učenja djeteta rane i predškolske dobi
 4. integrirati različita područja dječjih interesa u kurikulum
 5. pratiti djetetove razvojne aktivnosti i pomoći mu u usvajanju i širenju spoznaja
 6. oblikovati poticajno prostorno-materijalno i socijalno okruženje za učenje djece
 7. primjenjivati načela tolerancije, inkluzivnosti, rodne ravnopravnosti, različitosti i multikulturalnosti u radu s djecom i odraslima
 8. učinkovito promatrati, bilježiti i dokumentirati učenje djece te primjenjivati različitu metodologiju istraživanja dječjeg usvajanja znanja sa svrhom razvoja kurikuluma
 9. djelovati u suradničkom okruženju odgojno-obrazovne ustanove usmjerene na razvoj svakog pojedinog odgojitelja, kao i ustanove u cjelini
 10. organizirati suradnički i partnerski odnos s roditeljima i širom društvenom zajednicom
 11. usavršavati se u procesu cjeloživotnog učenja
 12. primjenjivati načela profesionalne etike
 13. primjenjivati digitalne kompetencije i suvremenu tehnologiju sa svrhom učenja djece i odraslih
 14. korištenje stranim jezikom u interpretiranju područja ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
 15. nastaviti obrazovanje na diplomskom studiju
Skip to content