Menu Close

Ishodi učenja PDSSRPOO

Sveučilišni prijediplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ISHODI

Nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će moći:

 1. Interdisciplinarno pristupati odgojno-obrazovnom procesu te integrirati antropološke, pedagoške, psihološke, kulturne, sociološke i druge spoznaje o suvremenom djetinjstvu.
 2. Planirati, organizirati i vrednovati odgojno-obrazovni rad uzimajući u obzir cjelovit razvoj djeteta, njegove tjelesne spoznaje, socio-emocionalne potrebe, govor, stvaranje i izražavanje u skladu s djetetovom kronološkom dobi, razvojnim statusom, mogućnostima i interesima.
 3. Primjenjivati učinkovite strategije u poticanju učenja djeteta, razvoja njegovih sposobnosti, vještina i vrijednosti u skladu sa suvremenim spoznajama učenja djeteta rane i predškolske dobi.
 4. Integrirati različita područja dječjih interesa u kurikuluma.
 5. Pratiti djetetove razvojne aktivnosti i pomoći mu u usvajanju i širenju spoznaja.
 6. Oblikovati poticajno prostorno-materijalno i socijalno okružje za učenje djece.
 7. Primjenjivati načela tolerancije, inkluzivnosti, rodne ravnopravnosti, različitosti i višekulturalnosti u radu s djecom i odraslima.
 8. Učinkovito promatrati, bilježiti i dokumentirati učenje djece te primjenjivati različitu metodologiju istraživanja dječjeg usvajanja znanja s ciljem razvoja kurikuluma.
 9. Djelovati u suradničkom okružju odgojno-obrazovne ustanove usmjerene na razvoj svakog pojedinog odgojitelja, kao i ustanove u cjelini.
 10. Organizirati suradnički i partnerski odnos s roditeljima i širom društvenom zajednicom.
 11. Usavršavati se u procesu cjeloživotnog učenja i primjenjivati načela profesionalne etike.
 12. Primjenjivati digitalne kompetencije i suvremenu tehnologiju sa svrhom učenja djece i odraslih.
 13. Koristiti se stranim jezikom u interpretiranju područja ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dopunska isprava_PDRPOO_ODHZ

Skip to content