Menu Close

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Odjel društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu
Vrsta studijskog programa: Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij.
Polje studija:
Naziv studija: Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij
Stručni naziv nakon završenog studija: Magistar / magistra primarnog obrazovanja
Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je deset semestara (10 godine)
Broj ECTS bodova:300 ECTS.
Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7 prema HKO
Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij može se studirati redovito.
Pročelnik odjela: prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Uvjeti upisa
Na prijediplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij mogu se upisati osobe koje su završile gimnaziju, četverogodišnju srednju školu ili imaju uspješnost razredbenog postupka.
Pravila ispitivanja i ocjene
Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na razini Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.
Međunarodna mobilnost studenata
Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.
Praktična nastava
Obavezan je dio svakog studijskog programa i održava se u prostorima Sveučilišta ili gospodarskim subjektima s kojim Sveučilište ima sporazum o suradnji .
Omogućeni pristup daljnjem školovanju
Završeni student može nastaviti studij na poslijediplomskog studiju u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na poslijediplomske studije određuje institucija koja provodi studije.
Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)
Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti slijedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. tekuće godine za priznavanje u idućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Skip to content