Menu Close

Povjerenstvo

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za društveno – humanističke znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu imenovano je 7. svibnja 2021. godine na 14. sjednici Odjela. U Povjerenstvo su imenovana četiri člana iz redova nastavnika i studenata na mandatno razdoblje od četiri godine.

Članovi Povjerenstva su:

1. doc. dr. sc. Zrinka Šimunović, predsjednica, zsimunovic@unisb.hr

2. doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević, članica,

akkovacevic@unisb.hr

3. doc. dr. sc. Marija Karačić, članica, mkaracic@unisb.hr

4. Nikolina Šamal, studentica (DRPOO), članica, nsamal@unisb.hr

Zadaće Povjerenstva (iz Pravilnika o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Slavonskom Brodu)

1) Povjerenstvo pomaže Odboru u unaprjeđenju kvalitete na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

(2) Povjerenstvo je odgovorno za razvitak i unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete na razini pojedine sastavnice Sveučilišta te predlaže akcije radi procjene učinkovitosti i daljnjeg razvitka sustava osiguranja kvalitete. Isto tako, Povjerenstvo ima slobodu prilagodbe postupka sustava kvalitete vlastitim potrebama.

(3 )Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja kvalitete na razini sastavnice Sveučilišta, a posebice: samovrednovanje, razvijanje pokazatelja kvalitete, sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija, istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja, operativno sudjeluje u provedbi studentskih anketa, usavršavanje sveučilišnih nastavnika, kvalitetu općih i posebnih kompetencija ostvarenih studijskim programom, usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja, unaprjeđivanje nastave.

(4) Povjerenstvo u suradnji s Odborom i pomoćnikom Rektora za kvalitetu: planira strategiju osiguravanja kvalitete matične sastavnice, provodi program procjene i postupak osiguravanja kvalitete matične sastavnice, koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova na matičnoj sastavnici.

(5 )Povjerenstvo svoje odluke donosi na sjednicama.

Skip to content