Menu Close

Studentska referada

Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij

Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Adresa: Ulica Ivana Gundulića 20, 35000 Slavonski Brod

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 10,00 do 13,00

ZA IZVANREDNE STUDENTE: ČETVRTAK 10:00 – 15:30 (za vrijeme trajanja semestra)

Maja Tolić     e-mail: mtolic@unisb.hr       Tel. 035/500-519

Andrea Čmelješević      e-mail: acmeljesevic@unisb.hr      Tel. 035/500-520

Odsjek za ekonomiju

Stručni prijediplomski studij Menadžment

Stručni diplomski studij Menadžment

Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomija 

Radno vrijeme za studente i stranke: ponedjeljak – petak 10:30 do 13:00 

Adresa: Ulica 108. brigade ZNG 1 (bivša Ulica Mile Budaka)

Dajana Džeba, dipl. oec., e-mail: ddzeba@unisb.hr  Tel. 035 492 802 

Skip to content