Menu Close

Stručno-pedagoška praksa

Stručno-pedagoška praksa obvezni je kolegij studentima od 2. do 5. godine Učiteljskoga studija.

Studenta na praksu upućuje Sveučilište u Slavonskome Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti na osnovu Uputnice koja se dostavlja ravnatelju škole. Student na praksi boravi u osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj prema vlastitom izboru. Stručno-pedagoška praksa počinje prvi ponedjeljak nakon zimskih ispitnih rokova. Praksu student samostalno dogovara najmanje mjesec dana prije njezina početka te podatke o školi i mentoru treba javiti voditelju prakse.

Nakon provedene prakse svaki student dobiva stručnu ocjenu mentora o obavljenoj praksi – Obrazac mišljenje mentora o radu studenta  na stručno  pedagoškoj praksi, koji mora biti ovjeren pečatom škole te potpisom mentora i ravnatelja škole. Student je nakon završetka prakse dužan voditelju prakse predati Mapu stručno pedagoške prakse te će po završetku prakse dobiti potvrdnicu koju predaje mentoru i zahvalnicu koju predaje ravnatelju škole.

Za vrijeme prakse student se pridržava propisa i kućnog reda škole koji vrijede za sve učitelje škole (točno dolaženje na rad, pripremanje za hospitiranje u redovitoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima i dr.) te uputa ravnatelja, mentora i pedagoga. Student se prije početka obavljanja prakse treba raspitati o epidemiološkim i drugim mjerama te ih se pridržavati.

Svrha stručno-pedagoške prakse:

– upoznati studente s ostvarenjem svrhe i zadaća nastave u nižim razredima osnovne škole

– upoznati studente s mogućnostima različite primjene teorijskih znanja u nastavi i u drugim oblicima obrazovanja

– primijeniti znanja i vještine stečene tijekom studija

– razvijati interes studenata za stalne didaktičke inovacije u nastavi.

Naputak i popratna dokumentacija

Skip to content