Menu Close

Ishodi učenja DSSRPOO

 

Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ISHODI

Nakon završenog sveučilišnog diplomskoga studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će moći:

 1. Integrirati u svoj rad suvremene spoznaje o razvoju djeteta iz raznih područja znanosti (pedagogija, psihologija, sociologija, povijest i druge znanosti).

 2. Djelovati u složenim i slojevitim procesima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i odgovarati na složene zahtjeve u području rada.

 3. Koristiti suvremene strategije u dizajniranju integriranog, razvojnog, konstruktivističkog i humanističkog kurikuluma ranog odgoja.

 4. Identificirati i djelovati u promjeni i poboljšanju razvoja kurikuluma ranog odgoja, kritički procjenjivati primjenu stručnog znanja u odgojno-obrazovnoj praksi te moguće utjecaje na kvalitetu kurikuluma.

 5. Razvijati i njegovati kritičko mišljenje u svom radnom okruženju i široj društvenoj zajednici praktičara.

 6. Kompetentno sudjelovati u svim oblicima stručnog i cjeloživotnog obrazovanja kao trajnog profesionalnog, stručnog i osobnog usavršavanja.

 7. Suvereno koristiti svoje komunikacijske kompetencije kao sposobnosti usmenoga i pisanog izražavanja na materinskom i stranom jeziku kao i digitalnu pismenost.

 8. Organizirati istraživačke projekte s različitim istraživačkim paradigmama, te povezati odgojno-obrazovni proces sa znanstvenim paradigmama i osnaživati kreativne i aktivne istraživačke komponente.

 9. Podržavati i inicirati partnerske odnose s obiteljima te lokalnim i širim društvenim okruženjem.

 10. Razvijati kompetencije vođenja odgojno-obrazovne ustanove te organizirati upravljanje ustanovom.

 11. Osobno i profesionalno se razvijati na specijalističkom ili poslijediplomskom studiju.                                                 Dopunska isprava_DRPOO_ODHZ                                                   

Skip to content