Menu Close

Ishodi učenja DSSRPOO

 

Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ISHODI

Nakon završenog diplomskoga studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja studenti će moći:

 1. Kontinuirano obogaćivati znanstvene i životne horizonte, te usavršavati umne sposobnosti.
 2. Uočavati, analizirati i rješavati probleme (koristeći se primjerenim znanstvenim metodama).
 3. Poticati kreativne, inovativne i originalne istraživačke teme vezane uz struku.
 4. Integrirati i sintetizirati spektar znanja, pristupa i metoda usvojenih tijekom studija te ih primjenjivati u praksi (u skladu s ritmom promjena u lokalnoj zajednici i globalnom svijetu).
 5. Razvijati i njegovati kritičko mišljenje, vrjednovati kompleksna pitanja i probleme, služeći se kvalitativnom i kvantitativnom analizom te drugim znanstvenim metodama.
 6. Poticati želju i interes za cjeloživotno obrazovanje, tj. za trajno profesionalno, stručno i osobno usavršavanje.
 7. Razvijati i usavršavati komunikacijske kompetencije, tj. sposobnosti usmenoga i pisanog izražavanja na materinskom i stranom jeziku kao i digitalnu pismenost.
 8. Tragati za istinom, graditi osobnu odgovornost, donositi neovisne prosudbe, stjecati financijsku pismenost, produbljivati samospoznaju, jačati samosvijest i samodisciplinu. Njegovati slobodu izražavanja kako bi stekli temelje za osobni rast i općeljudske vrijednosti te učinkovito djelovanje u široj zajednici (za osobnu i opću dobrobit).
 9. Promicati pravdu, zdravu ambiciju i odgovornost u znanstvenom, stručnom i društvenom području.
 10. Voditi računa o svojemu tjelesnom, duhovnom i emocionalnom zdravlju, tj. osvješćivati njihovu važnost kao čimbenika stabilnosti u društvu (stvarati kvalitetne preduvjete za aktivno i odgovorno djelovanje u društvu, za osobnu dobrobit i dobrobit društvene zajednice).
 11. Djelovati kao čvrsti, karakterni, moralni i odgovorni ljudi (i tako graditi mirniji, sigurniji i stabilniji svijet).
 12. Ostvarivati životnu sreću i mudrost radeći posao koji ih oplemenjuje i ispunjava.
 13. Usvojena znanja, vještine, kompetencije i vrijednosti kreativno upotrijebiti u oblikovanju ideje i vizije boljega, sretnijeg i naprednijeg svijeta.                                                                                                                           
Skip to content