Menu Close

Irena Krumes

doc. dr. sc. Irena Krumes

docent
KONTAKT

ured broj 108, Ulica Ivana Gundulića 20

Telefon

+385 31 768 4624

E-mail adrese

ikrumes@unisb.hr

KONZULTACIJE

utorak od 10.00 do 12.00 sati, svakim danom putem ePošte

VIDLJIVOST

Google Scholar | CroRIS | ORCID | PUBLONS 

OBRAZOVANJE

2017. –

docent

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2012. – 2017.

doktor  filoloških  znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2007. – 2012.

magistar filoloških znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1997. – 2001.

diplomirani profesor hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

1988. – 1992.

srednjoškolsko obrazovanje 

Gimnazija “Matija Mesić”

 Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

od rujna 2021. zaposlena kao docent na Sveučilištu u Slavonskom Brodu

2017. – 2021.

docent

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

2013. –  2017.

viša asistentica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera, Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

2007 – 2013

asistentica 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

1997. – 2007.

profesorica hrvatskoga jezika

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti

 Slavonski Brod

1997. – 1997.

profesorica hrvatskoga jezika

OŠ “Antun Gustav Matoš”, Zagreb

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

2012. – danas   

Docent na kolegijima:

– Hrvatska jezična kulturna baština

– Jezične igre

– Predvježbe čitanja I pisanja

– Metodika hrvatskoga jezika I I II, Korelacijsko-integracijski sustav u Hrvatskom jeziku, Leksikologija I tvorba riječi u hrvatskom  jeziku,

Dječja književnoost, Dječja književnost s medijskom kulturom, Suvremeni mediji u  nastavi književnosti

2008. – 2010.    

Vanjski suradnik na kolegijima:

– Povijest hrvatskoga književnoga jezika

– Povijest hrvatskoga gramatičkoga sustava

– Hrvatska povijesna leksikologija

Filozofski fakultet u Osijeku

2007. – 2012.    

Asistent na kolegijima:

– Metodika hrvatskoga jezika  I i II

Fakultet za odgojne I obrazovne znanosti , Osijek

2001. – 2007.    

Stručni suradnik na kolegijima

– Hrvatski jezik I jezična kultura I i II  

– Metodika hrvatskoga jezika    

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

IZDAVAŠTVO

Stjepan Marjanović: Zbornik o 200. godišnjici rođenja, ur. Irena Krumes Šimunović, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2009.

 ISBN 978-953-6842-17-9, EAN  9789536842179

 MUDROSLOVICE : Knjiga tisuću aforizama Marije Korać-Rukavina, ur. Irena Krumes Šimunović,  MH Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2015.

ISBN 978-953-6842-38-4

U jezik uronjeni : zbornik posvećen Ireni Vodopiji / Smajić, Dubravka ; Krumes, Irena ; Mance, Nina (ur.). Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

ttps://www.bib.irb.hr/profile/34894

Obzorja nade: Zbornik dječjih bajkovitih priča Državnoga literarnog natječaja učenika osnovnih škola Republike Hrvatske, U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić, Ur. Krumes, Irena; Šego, Jasna, Slavonski Brod 2021.

PROJEKTI

2022.

Suradnica na Institucijskom projektu IP-ODHZ-I1-2021 Sveučilišta u Slavonskom Brodu “Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.” Voditelj projekta bio je prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Projekt u području javnih potreba u kulturi  Razvoj rane pismenosti, financirao Grad Slavonski Brod

2023.

Projekt u području javnih potreba u kulturi klUPKO, financira Grad Slavonski Brod

2014.

IPA projekt Navigator (GRANT CONTRACT  NO. IPA4. 1.2.2.02.01.c17) BGUE 04 06 – razvoj ljudskih potencijala – integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav, Europeaid/131319 / M /ACT /HR. od 21. kolovoza 2013. do 20. kolovoza 2014., sudionik

2014.

Building a child – friendly communities, GRANT: EIDHR/2013/321-645 Gradimo zajednice, prijatelje djece, Slavonski Brod, Croatia

2014.

Međunarodni projekt civilnog društva, Emocional Wings of Changes, Konya, Turkey

2015.

 Međunarodni projekt, Reading the Word/World, metode poučavanja jezika, Wroclaw, Poland

2018./2019.

 Sudjelovala na projektu DOBRO –  Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji ,EU projekt, nositelj Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

2020.

Udruga UPKO nositelj projekta: Razvoj rane pismenosti kod djece predškolskoga i ranog školskog uzrasta – odobren i financiran od Grada Slavonskoga Broda

2021.

Projekt Razvoj rane pismenosti, Udruga UPKO u partnerstvu s Udrugom Vivak i OŠ “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod –  odobren i financiran od Grada Slavonskoga Broda

2021.

Odobren projekt  Udruge Upko za organiziranje Natječaja za kratku humorističnu priču klUPKO smijeha 2021., financira Brodsko-posavska županija

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

 

ČLANSTVA

Članica Hrvatskoga filološkoga društva

Članica Hrvatskog društva istraživača dječje književnosti

Članica predsjedništva Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod, od 2018. dopredsjednica

Članica Županijskog prosudbenog povjerenstva Lidrano 2009. – 2021.

Predsjednica Povjerenstva za izbor najboljih literarnih radova učenika osnovnih škola Republike Hrvatske u okviru dječjih svečanosti U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić 2009.- 2021.

Predsjednica Društva hrvatskih intelektualki „Ivana Brlić-Mažuranić“, Slavonski Brod, 2015.-2017.

Predsjednica Udruge UPKO – Udruga za promicanje kulture i obrazovanja, Slavonski Brod

DODATNE INFORMACIJE

Znanstveno područje rada: rano učenje materinskoga jezika, lingvodidaktika, poučavanje gramatike u osnovnoj školi,  jezične igre u nastavi, povijest jezika, leksikologija, leksikografija, terminologija

Skip to content