Menu Close

Jasna Šego

 

dr. sc. Jasna Šego

Izvanredni profesor
KONTAKT
Telefon

+385 91 580 8661

E-mail adrese

jesgo@unisb.hr

 
KONZULTACIJE

srijeda od 16.00 do 18.00 sati, četvrtak od 8.00 do 9.00 sati

VIDLJIVOST

Google Scholar | CroRIS | ORCID | PUBLONS 

OBRAZOVANJE

2005. – 2009. – Doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2001. – 2004. – Studij teologije na Institutu za teološku kulturu laika na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1999. – 2000. –   Magistarski studij književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1983. – 1988. – Diplomski studij jugoslavistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1979.-1983. – CUO “Zlatko Šnajder”, Slav. Brod

RADNO ISKUSTVO

2021.

Učiteljski studij, Odjel društveno-humanističkih znanisti, Sveučilište u Slavonskom Brodu

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

2001.-2021.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

1999.-2001.

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica, Zagreb

*profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

1997.-1999.

Odsjek za slavistiku, Sveučilište Toronto, Toronto, Kanada

lektorica hrvatskoga jezika

1996.-1997.

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

1995.-1996.

Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu

1990.-1995.

Gimnazija “Matija Mesić” u Slavonskom Brodu

1989.-1990.

Dalmatinski klub, Auckland, Novi Zeland

profesorica hrvatskoga jezika I književnosti

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Retorika,

Retorika s metodikom stvaralačkog izražavanja,

Retorika i govorna kultura nastavnika,

Hrvatski jezik,

Teorija književnosti s interpretacijom tekstova,

Slika Boga u hrvatskom pjesništvu,

Religijske teme u svjetskoj književnosti,

Religious Themes in World Literature, 

Ženski lik u hrvatskoj književnosti,

Književni i religijski svijet,

Usmena i pisana komunikacija,

Javni govor, Jezična kultura,

Funkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji,

Hrvatski jezik i komunikacija

IZDAVAŠTVO

Šego, J., Religijski motivi u romanu “Posljednji Stipančići” Vjenceslava Novaka, Senjski zbornik, 47, br. 1, Senj, 2020., https://hrcak.srce.hr/245897

Šego, J., Jurišić, M., Samosvjesna žena u romanu Jagode Truhelke “Plein air” i u romanu Irene Vrkljan ‘Svila, škare”, Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, br. 1, Zagreb, 2018., str. 50-59.

Šego, J., Anić, J.,  Eros, philia, agape. Ljubav u književnoumjetničkim djelima i u biblijskim tekstovima,  Vlastita naklada, Zagreb, 2018.

Šego, J., Važnost učenja i poučavanja retorike u 21. st, u: S. Listeš, L. Grubišić Belina: Izazovi nastave hrvatskoga jezika. Zbornik radova, Školska knjiga, Zagreb, 2017., str. 74-83.

Šego, J., Palac, N., Vjera i kušnja Sudetina i Šimićeva lirskoga subjekta pred izazovima patnje i smrti, Crkva u svijetu, 52, br. 2, Split,  2017., str. 249-265.

Šego, J., Mostepaniuk, M., Svetlana Aleksijevič; Rabljeno doba – kraj crvenog čovjeka, Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, br. 4,  Zagreb, 2016., str. 50-60.

Šego, J., Blagoslovljena baština i kamen smutnje, Zagovor jezika hrvatskoga. Časopis za učitelje hrvatskoga jezika, br. 3, Zagreb, 2015., str. 73-79.

Šego, J. Čuvari hrvatske kulture, Zagovor jezika hrvatskoga. Časopis za učitelje hrvatskoga jezika, br. 4, Zagreb, 2016., str. 95-102.

Šego, J., Volenik, A., Biblijski temelji u odabranim pjesmama Kranjčevića, Šimića I Ujevića, Obnovljeni život, 67, br. 3, Zagreb, 2012., str. 369-385.

Šego, J., Vignjević, J.: The Contemporary Concept of Teaching Croatian Language, http://www.science-journals.eu, 2011.

Šego, J., Božićna nadahnuća. Izbor božićnih tekstova s metodičkom obradom, Glas Koncila, Zagreb, 2009.

Mala škola retorike, ciklus od 10 televizijskih priloga u emisiji Hrvatske televizije Navrh jezika (ur. Ljubica Benović)

Kako postati uspješan govornik. Udžbenik retorike za učenike i studente, Profil, Zagreb, 2005.

Naš hrvatski. Udžbenik hrvatskoga jezika za srednji stupanj znanja, Odsjek za slavistiku Sveučilišta u Torontu, Toronto, 1998.

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

PROJEKTI

Suradnica na Institucijskom projektu IP-ODHZ-I1-2021 Sveučilišta u Slavonskom Brodu “Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.” Voditelj projekta bio je prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

Religioznost zagrebačkih studenata,  na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2017.)

Nastavničke kompetencije, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2016.)

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

 

 

 

ČLANSTVA

Matica hrvatska

DODATNE INFORMACIJE

 

Skip to content