Menu Close

Josip Jagodar

dr. sc. Josip Jagodar

Poslijedoktorand
KONTAKT
Telefon

+385 98 962 5231

VIDLJIVOST

Google Scholar | CroRIS | ORCID | ACADEMIA

OBRAZOVANJE

2015. – 2019.

Doktor znanosti iz područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenog polja Kroatologija

Poslijediplomski doktorski sveučilišni interdisciplinarni studij kroatologije

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

2013. – 2015.

Magistar edukacije povijesti i hrvatskog jezika i književnosti

Diplomski dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost i Povijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. – 2015.

Sudjelovanje na ljetnim školama poljskog jezika i kulture: Krakov (2012.), Torunj (2013.) Rzezszow (2014.) I Varšava (2015.) te ljetne škole talijanskog jezika i kulture u Bovecu (2015.)

2010. – 2013.

Sveučilišni prvostupnik povijesti i hrvatskog jezika i književnosti

Preddiplomski dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost i Povijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2006. – 2010.

Jezična gimnazija

Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

1.2023. –

znanstveni suradnik iz polja Povijesti

1.11.2021. –

Poslijedoktorand

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Sveučilište u Slavonskom Brodu

3.2021. – 10.2021.

Vanjski asistent

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Sveučilište u Slavonskom Brodu

2.2020. – 9.2020.

Vanjski asistent

Fakultet za odgojne I obrazovne znanosti

Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku

9.2021. – 10.2021.

Učitelj hrvatskog jezika

Osnovna škola “Matija Antun Reljković”, Davor

2.2016. – 10.2021.

Učitelj hrvatskog jezika

Osnovna škola “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac

11.2014. – 7.2015.

Lektor hrvatskog jezika za strance

Riječka kroatistička škola pri Odsjeku za kroatistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

“Hrvatski jezik za strance” (2014./2015.),

“Zavičajni idiom” (2019./2020. I 2020./2021.),

“Leksikologija i tvorba riječi hrvatskog jezika” (2020./2021.),

“Hrvatska nacionalna baština” (2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.),

“Hrvatska jezična kulturna baština” (2020./2021. i 2022./2023.),

“Zavičajna povijest” (2021./2022. i 2022./2023.),

“Hrvatska povijest” (2021./2022. i 2022./2023.),

“Radionica povijesnih artefakata” (2021./2022 i 2022./2023.),

“Religije svijeta” (2021./2022. i 2022./2023.)

IZDAVAŠTVO

1. Jagodar, Josip. Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965. Krakov Universitas. Krakow. 2022. ISBN: 978-83-242-3771-5 (znanstvena monografija)

2. Jagodar, Josip. Hrvatsko-poljske veze u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća. Despot infinitus. Zagreb. 2021. ISBN: 978-953-8218-86-6 (znanstvena monografija)

3. Jagodar, Josip; Berbić Kolar, Emina. Kultura pamćenja Slavonskoga Kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek. 2020., ISBN: 978-953-6965-91-5 (znanstvena monografija)

4. Jagodar, Josip. Lovstvo u Slavonskom Kobašu. Despot Infinitus. Zagreb. 2019., ISBN: 978-953-8218-39-2 (znanstvena monografija)

5. Berbić-Kolar, Emina; Đurić, Tanja; Grozdanović, Monika; Jagodar, Josip; Javor, Antun; Mihić, Ivana; Sudarević. Katarina. Leksikon slavonske narodne medicine Brodskoga posavlja. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek. 2017., ISBN: 978-953-6965-55-7 (leksikon)

6. Jagodar, Josip. Povijest dobrovoljnog vatrogasnog društva Slavonski Kobaš. vlastita naklada. Slavonski Kobaš. 2012., ISBN: 978-953-57392-0-3 (monografija)

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Stipendija Kraljice Jadvice Jagiellonskog sveučilišta u Krakova za potrebe istraživanje doktorske teme (1. – 30.11.2018.)

CEEPUS stipendija za istraživanje doktorske teme na Institutu za zapadnu i jugoistočnu slavistiku Sveučilišta u Varšavi (14.7. – 13.8.2018.)

PROJEKTI

Projekt Odjela društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu:

“Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama” (od studenog 2021.)

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

 

ČLANSTVA

Član Matice hrvatske, Odjela za povijest (od 2017.)

Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (od 2016.)

DODATNE INFORMACIJE

Skip to content