Menu Close

Josip Jagodar

dr. sc. Josip Jagodar

Poslijedoktorand
KONTAKT
Telefon

+385 98 962 5231

VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | ORCID | ACADEMIA

OBRAZOVANJE

2015. – 2019.

Doktor znanosti iz područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenog polja Kroatologija

Poslijediplomski doktorski sveučilišni interdisciplinarni studij kroatologije

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

2013. – 2015.

Magistar edukacije povijesti i hrvatskog jezika i književnosti

Diplomski dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost i Povijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. – 2015.

Sudjelovanje na ljetnim školama poljskog jezika i kulture: Krakov (2012.), Torunj (2013.) Rzezszow (2014.) I Varšava (2015.) te ljetne škole talijanskog jezika i kulture u Bovecu (2015.)

2010. – 2013.

Sveučilišni prvostupnik povijesti i hrvatskog jezika i književnosti

Preddiplomski dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost i Povijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2006. – 2010.

Jezična gimnazija

Gimnazija “Matija Mesić” Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

1.11.2021. –

Poslijedoktorand

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Sveučilište u Slavonskom Brodu

3.2021. – 10.2021.

Vanjski asistent

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Sveučilište u Slavonskom Brodu

2.2020. – 9.2020.

Vanjski asistent

Fakultet za odgojne I obrazovne znanosti

Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku

9.2021. – 10.2021.

Učitelj hrvatskog jezika

Osnovna škola “Matija Antun Reljković”, Davor

2.2016. – 10.2021.

Učitelj hrvatskog jezika

Osnovna škola “Dr. Stjepan Ilijašević”, Oriovac

11.2014. – 7.2015.

Lektor hrvatskog jezika za strance

Riječka kroatistička škola pri Odsjeku za kroatistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

“Hrvatski jezik za strance” (2014./2015.),

“Zavičajni idiom” (2019./2020. I 2020./2021.),

“Hrvatska nacionalna baština” (2020./2021. I 2021./2022.),

“Leksikologija i tvorba riječi hrvatskog jezika” (2020./2021.), “Hrvatska jezična kulturna baština” (2020./2021.),

“Zavičajna povijest” (2021./2022.),

“Hrvatska povijest” (2021./2022.),

“Radionica povijesnih artefakata” (2021./2022.),

“Religije svijeta” (2021./2022.)

IZDAVAŠTVO

1.Jagodar, Josip. Hrvatsko-poljske veze u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća. Zagreb: Despot infinitus, 2021

2. Jagodar, Josip i Berbić Kolar, Emina. Kultura pamćenja Slavonskoga Kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek. 2020.

3. Jagodar, Josip. Lovstvo u Slavonskom Kobašu. Despot Infinitus. Zagreb. 2019.

4. Berbić Kolar, Emina; Đurić, Tanja; Grozdanović, Monika; Jagodar, Josip; Javor, Antun; Mihić, Ivana;

Sudarević. Katarina. Leksikon slavonske narodne medicine Brodskoga posavlja. Sveučilište Josipa Jurja

Strossmayerau Osijeku. Osijek. 2017.

5. Jagodar, Josip. Povijest dobrovoljnog vatrogasnog društva Slavonski Kobaš. vlastita naklada. Slavonski

Kobaš. 2012.

Tajnik uredništva časopisa “Marsonia: časopis za društveno-humanistička istraživanja” (od studenog 2021.)

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Stipendija Kraljice Jadvice Jagiellonskog sveučilišta u Krakova za potrebe istraživanje doktorske teme (1. – 30.11.2018.)

CEEPUS stipendija za istraživanje doktorske teme na Institutu za zapadnu i jugoistočnu slavistiku Sveučilišta u Varšavi (14.7. – 13.8.2018.)

PROJEKTI

Projekt Odjela društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu:

“Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama” (od studenog 2021.)

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

 

ČLANSTVA

Član Matice hrvatske, Odjela za povijest (od 2017.)

Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (od 2016.)

DODATNE INFORMACIJE

Skip to content