Menu Close

Višnja Bartolović

dr. sc. Višnja Bartolović

profesor visoke škole
KONTAKT
Telefon

+385 35 493 638

E-mail adrese

vbartolovic@unisb.hr

KONZULTACIJE

utorak od 12.00 do 14.00 sati

VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | ORCID | PUBLONS 

OBRAZOVANJE

2011-2020

Ekonomski fakultet u Osijeku

Poslijediplomski doktorski studij Management, akademsko zvanje: doktor znanosti

1994-2000

Ekonomski fakultet u Osijeku

Magistra ekonomije, mag. oec

RADNO ISKUSTVO

Od 8/2020 do danas

viši predavač

Sveučilište u Slavonskom Brodu

izvođenje nastave, vježbi i seminara

04/2011 danas

Viši predavač

Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod (Hrvatska)

izvođenje nastave, vježbi i seminara

član Jedinice za osiguranje kvalitete

2010–2010

Voditelj računovodstva

Veleučilište u Požegi, Požega (Hrvatska)

vođenje računovodstva proračunskog korisnika

2007–2009

Rukovoditelj maloprodaje

Kolor emajl d.o.o., Alaginci (Hrvatska)

rukovođenje operativnim poslovnim procesima

nadzor i razvoj poslovanja

2004–2007

Područni voditelj

Konzum d.d. Zagreb, Zagreb (Hrvatska)

rukovođenje područjem prodaje

kontrola lanaca dobave

koordinacija logističkih pitanja

upravljanje asortimanom prodaje

otvaranje novih prodavaonica

upravljanje ljudskim potencijalima

2004–2004

Voditelj maloprodaje

Kutjevo d.d. Kutjevo, Kutjevo (Hrvatska)

rukovođenje sustavom maloprodaje

nabava robe

upravljanje robnim tokom

analiza uspješnosti posla

2002–2003

Referent prodaje

Kutjevo d.d. Kutjevo, Kutjevo (Hrvatska)

prodaja dijela proizvodnog asortimana

naplata potraživanja

pronalasci novih kupaca

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Organizacija poduzeća,

Menadžment ljudskih potencijala,

Menadžment promjena

Upravljanje opskrbnim lancem,

Menadžerske vještine

IZDAVAŠTVO

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

https://www.bib.irb.hr/profile/38665

PROJEKTI

Pozicioniranje Sveučilišta u Slavonskom Brodu na tržištu obrazovanja

Poljoprivredno poduzetnički incubator Brodski Stupnik

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

ČLANSTVA

Član International TEAM Society-a

DODATNE INFORMACIJE

Višnja Bartolović, mag. oec., rođena je 2. veljače 1976. godine u Požegi. Republika Hrvatska. U Požegi završava srednju Ekonomsku školu. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2000. godine, na smjeru Poduzetništvo. Nakon stečene diplome zapošljava se u Kutjevu d.d. Kutjevo od 2000. do 2004. godine, na poslovima u okviru Financijske službe te Prodaje. Potom se 2004. godine zapošljava u Konzumu d.d. Zagreb kao Područni voditelj do 2007. godine, nakon čega se zapošljava u poduzeću Kolor emajl d.o.o. Alaginci, na period dvije godine kao rukovoditelj maloprodaje (do 2009. Godine). Godine 2010. kraće vrijeme radi kao voditelj računovodstva proračunskog korisnika na zamjeni djelatnice odsutne zbog bolovanja. Od godine 2011. do kolovoza 2020. radila je kao nastavnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Od kolovoza 2020. Do danas radi viši predavač na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.


Skip to content