Menu Close

Zrinka Fišer

 

dr. sc. Zrinka Fišer

Docent
Voditeljica sveučilišnog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
KONTAKT
Telefon

+385 35 492 649

E-mail adrese

zfiser@unisb.hr

 
KONZULTACIJE

utorkom 12-14h uz prethodnu najavu putem ePošte

VIDLJIVOST

Google Scholar | CroRIS | ORCID | PUBLONS 

OBRAZOVANJE

2012. – 2019.

Doktor znanosti

Doktorski studij Glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998. – 2005.

Magistrica arheologije i magistrica engleskog jezika i književnosti

Diplomski studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru

1994. – 1998.

Srednje obrazovanje

Gimnazija “Matija Mesić”, Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

2023. –

Docentica iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje Filologija (znanstvena grana Anglistika)

2021.-2023.

Poslijedoktorandica

Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel za društveno-humanističkih znanosti

2020. – 2021.

Asistentica

Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel za društveno-humanističke znanosti

2008.-2020.

Učiteljica engleskog jezika

Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Slavonski Brod

2008. – 2009.

Asistentica

Veleučilište u Slavonskom Brodu

2007.-2008.

Kustos

Gradski muzej u Požegi

2005.- 2007.

Nastavnica engleskog jezika

Obrtnička škola u Požegi

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja:

Engleski jezik 1

Engleski jezik 2

Engleski jezik 3

Engleski jezik I

Engleski jezik II

Engleski jezik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Engleski jezik u struci (Informatika) I

Engleski jezik u struci (Informatika) II

Odsjek za ekonomiju:

Poslovni engleski jezik I

Poslovni engleski jezik II

Poslovni engleski jezik III

Poslovni engleski jezik IV

IZDAVAŠTVO

Kałdonek-Crnjaković, A., & Fišer, Z. (2021). Disleksija u nastavi engleskoga kao stranoga jezika (Dyslexia in teaching english as a foreign language). Zagreb: Alfa d.d.

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

PROJEKTI

Suradnica na Institucijskom projektu IP-ODHZ-I1-2021 Sveučilišta u Slavonskom Brodu “Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.” Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tihomir Vidranski.

Suradnica na Institucijskom projektu Sveučilišta u Slavonskom Brodu ‘Odrednice izvršnih funkcija, empatija i školski uspjeh’. Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Slavka Galić

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

Od 2023.- članica EBES

 

 

 

ČLANSTVA

Od 2023.- Članica uredničkog odbora ‘Heliyon’ časopisa (Q1 journal)

Od 2023.- Članica uredničkog odbora „Educational Journal“ http://www.educationaljournal.net

Članica uredničkog odbora 5. broja „Časopisa za odgojne i obrazovne znanosti Foo2Rama“

Od 2023.- Članica European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

Od 2023.- Članica Euroasia Business and Economics Society (EBES)

Od 2023.- Članica Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Od 2023. – Članica Societas Linguistica Europeae (SLE)

Od 2014.- Članica Croatian Applied Linguistic Society / Hrvatskog Društva za Primijenjenu Lingvistiku (CALS)

2017. – 2020. Članica l’Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire (OMEP) http://www.omep.hr/

2016. – 2020. Članica Croatian Association of Teachers of English (HUPE)

DODATNE INFORMACIJE

Europass CV

Skip to content