Menu Close

Dvorana Đuro Pilar

Dvorana se nalazi na među katu zgrade i broji 36 (18 u vrijeme izolacije) sjedećih mjesta.

Dvorana je opremljena sa 17 računala, projektorom i platnom.

Skip to content