Menu Close

Obrana doktorske disertacije Ane Mirosavljević

Ana Mirosavljević uspješno je obranila doktorski rad 8. listopada 2021. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogije i kulture suvremene škole.

Naslov doktorskog rada: Značajke međusobno povezanog modela profesionalnog razvoja
učitelja biologije.

Želimo puno uspjeha doktorici znanosti!

Skip to content