Menu Close

Obrana doktorske disertacije Katarine Šarčević Ivić-Hofman

Katarina Šarčević Ivić-Hofman uspješno je obranila doktorski rad 8. srpnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Naslov doktorskog rada: Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka

Želimo puno uspjeha doktorici znanosti!

Skip to content