Menu Close

Višnja Vekić-Kljaić

 

dr. sc. Višnja Vekić-Kljaić

Docent
Voditeljica Sveučilišnog prijediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
KONTAKT
Telefon

+385 91 792 9580

E-mail adrese

vvkljaic@unisb.hr

 
KONZULTACIJE

ponedjeljak od 10.00 do 13.00 sati svaki dan putem ePošte

VIDLJIVOST

Google Scholar | CRORIS | ORCID | PUBLONS 

OBRAZOVANJE

2013. – 2020.

Doktor društvenih znanosti

Doktorski studij pedagogije “Pedagogija i kultura suvremene škole”

Filozofski fakultet u Osijeku

Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku

2010. – 2020.

Profesor predškolskog odgoja

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Sveučilište u Mostaru

1988. – 2010.

Odgojitelj predškolske djece

Pedagoški fakultet u Osijeku

Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku

RADNO ISKUSTVO

2023. –

docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje Pedagogija (znanstvena grana Pedagogija ranog i predškolskog odgoja),

2021. – 2023.

Poslijedoktorand

Odjel društveno-humanističkih znanosti

Sveučilište u Slavonskom Brodu

1989 – 2021.

Odgojitelj predškolske djece

Dječji vrtić Osijek

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Integrirani predškolski kurikulum 1

Integrirani predškolski kurikulum 2

Ekološki odgoj u dječjem vrtiću

Projektno učenje u dječjem vrtiću

Metodologija završnog rada

Metodologija diplomskog rada

Stručna praksa

 

 

IZDAVAŠTVO

Pisala kolumnu “Dnevnik jednog vrtićarca” u dnevnom listu “Glas Slavonije”

Objavila Zbirku radova “Iz dnevnika vrtićarca”

Izdala priručnik “Oblikovanje slanim tijestom s djecom predškolske i školske dobi”

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

PROJEKTI

Erasmus + mobilnost sveučilišnih profesora na Bath Spa University u gradu Bath u Engleskoj.

Suradnica na Institucijskom projektu IP-ODHZ-I1-2021 Sveučilišta u Slavonskom Brodu “Didaktičko-metodičke poteškoće u razrednoj nastavi s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.” Voditelj projekta bio je prof. dr. sc. Tihomir Vidranski.

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

 

 

 

ČLANSTVA

Omep

Hrvatsko pedagogijsko društvo

DODATNE INFORMACIJE

Višnja Vekić-Kljaić rođena je 2. studenoga 1967. godine u Osijeku. Završila je Osnovnu školu Dobriše Cesarića u Osijeku kao i CUO „Braća Ribar“ Osijek te stekla naziv suradnika za predškolski odgoj. Diplomirala je 1988. godine na programu studija Predškolskog odgoja na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla naziv odgojitelj predškolske djece. Na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, diplomirala je 2010. godine i stekla stručni naziv profesor predškolskog odgoja. U rujnu 2013. godine upisala je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 2020. godine s temom Strukturne i sadržajne odrednice kurikuluma ranog odgoja.

Živi u Osijeku sa suprugom i dvije kćeri.

Od 1989. do 2021. godine radi kao odgojitelj u Dječjem vrtiću Osijek, objektu „Pčelica“, u mješovitoj skupini s integriranim engleskim jezikom.  Od 2021. godine radi kao poslijedoktorand na Odjelu za društveno-humanističkih znanosti na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Objavila je više znanstvenih i stručnih članaka u časopisima, znanstvenim monografijama i zbornicima iz područja pedagogija te je sudjelovala i izlagala radove na stručnim i znanstvenim konferencijama. Svoj istraživački interes usmjerila je na pedagogiju ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Skip to content