Menu Close

Nastupno predavanje dr. sc. Ivane Miklošević

Na temelju članka 2. stavka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članka 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. se. lvana Miklošević, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija, bez zasnivanja radnog odnosa na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu Tema nastupnog predavanja je:

,,Temeljne menadžerske funkcije u teoriji i praksi”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 2. studenog 2021. godine u 11,00 sati u učionici br. 4 na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Gupčeva 24, Slavonski Brod
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. se. Maja Vretenar Cobović, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc. dr. se. Sanja Knežević, prof. v. š., članica Povjerenstva
  3. Doc. dr. se. Lena Sigurnjak, prof. v. š., članica Povjerenstva

Tekst obavijesti

Skip to content